Than gỗ lọc khí, lọc nước

– Quy cách đóng bao: 15kg/bao
– Chỉ tiêu chất lượng:
+ Kích cỡ: 3-6cm
+ Lưu huỳnh: 0.05% max
+ Độ ẩm: 5% max
+ Iodine: 300mg/g min

hotline:0943213295