Than Gỗ Hoạt Tính

25.000 

– Giá bán: 25.000 đ/kg
– Quy cách đóng bao: 20kg/bao
– Chỉ tiêu chất lượng:
+ Kích cỡ: 1.5-3.5mm
+ Lưu huỳnh: 0.05% max
+ Độ ẩm: 5% max
+ Iodine: 300mg/g min

hotline:0943213295