Hạt lọc sắt FEONIX

Vật liệu FEONIX chuyên gia xử lý nước nhiễm sắt: #Feonix#Toyolex#Birm#Filtermedia

Được phát triển đặc biệt để dùng vào quá trình oxy hóa, vật liệu FEONIX hiệu quả đối với nước ngầm có hàm lượng sắt cao.

Lấy vật liệu gốm làm chất nền, tạo ra hydroxit sắt [Fe(OH)2] bằng cách sử dụng oxy và một loại chất xúc tác nhất định, hydroxit sắt được chuyển thành sắt ngậm nước oxy có cấu trúc tinh thể đặc biệt, được phủ lên chất nền gốm này. Chức năng của hạt hình thành, giữ lại tất cả sắt III trong nước bằng phản ứng nhanh chóng, nguồn nước sạch được tạo thành sau khi qua lớp vật liệu FEONIX.

Để quá trình xử lý được tối ưu, đảm bảo độ bền cho vật liệu, giải pháp dùng không khí làm chất oxy hóa tiền xử lý là cần thiết. Do khả năng oxy hóa của không khí là không hoạt hoá với clo và natri hypochlorite, nên hệ thống phải được thiết kế sao cho không khí sẽ hòa trộn tốt với nước thô ngay ban đầu và đảm bảo đủ thời gian phản ứng, nhờ đó có thể thực hiện tốt việc chuyển đổi một phần sắt II trong nước thành sắt III ở dạng kết tủa. Không khí luôn là một giải pháp phù hợp về kinh tế. Sau đó, vật liệu FEONIX có chức năng như chất xúc tác oxy hóa, quá trình oxy hóa diễn ra và loại bỏ ngay lập tức tạp sắt III còn lại trong nước.

Một vài lưu ý với nguồn nước thô lấy trực tiếp từ giếng cần đáp ứng các điều kiện sau đây để thực hiện quá trình oxy hóa xúc tác: hàm lượng silica hòa tan từ 40 mg/l trở xuống, hàm lượng hydro sunfua từ 0,2 mg/l trở xuống, hàm lượng sắt từ 20 mg/l trở xuống. Mức tiêu thụ KMnO4 (thuốc tím) từ 15 mg/l trở xuống, mức tiêu thụ axit từ [40 + 1,8(Fe + Mn)] (mg/l) trở xuống và giá trị pH từ 6,5 trở lên. Trong trường hợp nước thô chứa một lượng lớn axit cacbonic tự do và bicabonat, hãy thải khí cacbonic vào không khí. Khi giá trị pH thấp (6,5 trở xuống), hãy điều chỉnh giá trị pH trước khi xử lý nước.

Vật liệu FEONIX có 2 cỡ tiêu chuẩn:

Feonix 0,6 – 1,5 mm

Feonix 1,2 – 2,5 mm

– Dạng hạt màu đỏ, cứng, khô rời, có góc cạnh

– Dụng trọng: 1,05 g/cm3

– Độ xốp: > 40%

– Hệ số không đồng nhất (UC): < 1,5

– Xử lý Hàm lượng sắt cao < 20mg/l

Quý khách hàng đã tìm hiểu rõ những lợi ích mà vật liệu khử sắt FEONIX mang lại, và đây là một loại vật liệu hiện đại, được nhiều nhà chuyên môn Nhật Bản tin dùng để xử lý nước ngầm nhiễm sắt

hotline:0943213295